دانلود رایگان


بررسی میزان سرمی اینترلوکین 35 در بیماران مولتیپل اسکلروزیز (MS) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی میزان سرمی اینترلوکین 35 در بیماران مولتیپل اسکلروزیز (MS)توضیحات:
تحقیق بررسی میزان سرمی اینترلوکین 35 ( IL-35) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیز(MS) و ارتباط آن با پلی مورفیسم ژن FOXP3 ، در قالب فایل word و در حجم 116 صفحه.

بخشی از متن:
اینترلوکین 35 یک سایتوکاین جدید است که دارای ویژگی سرکوب کنندگی سیستم ایمنی بوده و ممکن است در پاتوژنز بعضی از بیماری ها شرکت کند. این مطالعه با هدف اندازه گیری سطح اینترلوکین 35 و پلی مرفیسم ژنFOXP3 در ناحیه 3761548rs در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه و اهداف
فصل دوم: بررسی متون
بخش اول کلیات موضوع
2-2 اپیدمیولوژی
1-2-2 ارتباط سن و بیماری MS
2-2-2 ارتباط جنس و بیماری MS
3-2-2 اتیولوژی بیماری MS
1-3-2 ارتباط فاکتورهای محیطی ومولتیپل اسکلروزیز
2-3-2 -ارتباط بیماری MS با وضعیت اجتماعی- اقتصادی
3-3-2-برخی عوامل عفونت زا که می توانند در بروز MS نقش داشته باشند عبارتند از
1-3-3-2-هرپس ویروس انسانی نوع 6 (HHV6)
2-3-3-2-کلامیدیا پنومونیه
3-3-3-2- ابشتین بار ویروس(EBV)
4-3-2-استعمال دخانیات و ارتباط با بیماری MS
5-3-2-تاثیر اکسید نیتریک بر بیماری MS
6-3-2-ارتباط اسید اوریک و بیماری MS
7-3-2-بارداری وارتباط آن با بیماری MS
8-3-2-ویتامینD و ارتباط با بیماری MS
1-8-3-2-نقش تنظيمي ويتامينD بر سيستم ايمني
9-3-2-ویتامین B12 و ارتباط آن با بیماری Ms
4-2-تظاهرات بالینی بیماری MS
1-4-2- برخی از علائم بالینی بیماری MS
5-2-روند و سیر بیماری MS
1-5-2- MSعود كننده- بهبود يابنده Relapsing-remitting (RRMS)
2-5-2- MSاوليه پيش رونده Primary-progressive MS (PPMS)
3-5-2-MSثانويه پيش رونده Secondary-progressive MS (SPMS
4-5-2- MSپيش رونده- عود كننده Progressive relapsing MS (PRMS)
6-2-تشخیص مولتیپل اسکلروز بر اساس علائم بالینی
1-6-2-تشخيص باليني
2-6-2-بررسي آزمايشگاهي
7-2-درمان مولتیپل اسکلروزیز
8-2-پیش آگهی بیماری MS
9-2-مکانیسم ایجاد بیماری مولتیپل اسکلروزیز
10-2-نقش عوامل مختلف سیستم ایمنی در بروز بیماریMS
1-10-2-نقش سلول هاي Tدر روند پيشرفت بيماري
2-10-2- نقش سلول B در بیماری MS
3-10-2-نقش سايتوكاين ها و كموكاين ها در بیماری MS
4-10-2-نقش ایمنی ذاتی در بیماری MS
1-4-10-2-سلول هاي دندريتيك (DC
2-4-10-2-ميكروگليال سلMicroglia cells
3-4-10-2-سلول های کشنده طبیعی (NK
4-4-10-2-ماست سل ها
5-4-10-2- Invariant NK-T cell
11-2-اینترلوکین 35 (IL-35
12-2- FOXP3
فصل سوم: مواد وروش ها
1-3- مقدمه 50
2 -3- متغیرها
3-3- نوع مطالعه
4-3- جامعه مورد مطالعه
5-3- مکان و زمان انجام مطالعه
6-3- روش جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
7 -3- مواد و دستگاه‌های مورد نیاز و روش اجرای طرح
1-7-3- موارد مورد نياز و روش استخراج DNA به شیوه نمک‌زدایی
2-7-3- مراحل انجام استخراج DNA به شیوه نمک‌زدایی
3-7-3- بررسی کمیت DNA
1-3-7-3-روش بررسی کیفیت DNA
8-3 تعیین پلی مورفیسم ژنrs3761548) FOXP3 ) با تکنیکSSP-PCR
1-8-3 تجهیزات مورد استفاده و روش اجرای SS-PCR
9 -3 تجهیزات مورد استفاده برای سنجش سطح سرمی سایتوکاین IL-35
فصل چهارم: یافته ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریپایان نامه پزشکی


دانلود تحقیق


پروژه پزشکی


بررسی میزان سرمی اینترلوکین 35


IL 35


اینترلوکین 35


مولتیپل اسکلروزیز


MS


پلی مورفیسم


پلی مورفیسم ژن FOXP3


FOXP3


بیماران ام اس


ارتباط جنس و بیماری MS


سن و بیماری MS


اتیولوژی بیماری MS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت سیستم های کنترل هوشمند تونل

تحقیق طراحی لرزه ای اندرکنش خاک و سازه

پاورپوینت فصل 17 کتاب رفتار سازمانی پیشرفته دکتر حسن زارعی

پاورپوینت آموزشی درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

آموزش #C با ویژوال استودیو 2015

جزوه شیمی آلی 1 دانشگاه صنعتی شریف - دکتر افتخاری سیس

جزوه شیمی آلی 1 دانشگاه صنعتی شریف - دکتر افتخاری سیس

پاورپوینت تحلیل ترمینال فرودگاه بین المللی تایوان

پاورپوینت توحید در قرآن و روایات و ادیان دیگر

تحقیق احزاب سیاسی ایران