دانلود رایگان


پاورپوینت بازنگري در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت بازنگري در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنوردتوضیحات:
فایل پاورپوینت بازنگري در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد
، در حجم 70 اسلاید، همراه با یک هدیه ویژه.


در این فایل به بازنگري در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
1- مطالعات منطقه‌اي (خراسان شمالي) و حوزه نفوذ
موقعيت شهر و شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالي
اندازه جمعيتي نقاط شهري استان
موقعيت حوزه نفوذ در شهرستان بجنورد
نتايج مطالعات منطقه‌اي و حوزه نفوذ
2- بررسي و شناخت شهر
مراحل توسعه ادواري شهر بجنورد
جمعيت و اجتماع
خصوصيات کالبدي
کاربري اراضي وضع موجود شهر بجنورد
وضعيت موجود بافت مرکزي شهر
کاربري اراضي وضع موجود غرب
شهر بجنورد
کاربري اراضي وضع موجود شرق
شهر بجنورد
توزيع خدمات وضع موجود
بر حسب مقياس عملکرد
محدوديت‌هاي طبيعي توسعه در شهر بجنورد
انواع بافت‌هاي مسکوني شهر
نظام مراکز و کانون‌هاي شهري
پهنه‌بندي عملکردي شهر بجنورد
مهم‌ترين گرايشات حاكم و مؤثر بر تحولات شهر
ويژگي‌هاي سازمان فضايي موجود
سازمان فضايي ـ کالبدي شهر بجنورد
تراکم ساختماني کاربري‌ها
سلسله مراتب معابر اصلي شهر بجنورد
سطوح سرويس معابر اصلي شهر بجنورد
3- تجزيه و تحليل
حوزه نفوذ
پيش‌بيني جمعيت
تحليل کالبدي
تأثير نقش آتي استان خراسان شمالي در تقسيم كار ملي و فرامنطقه‌اي بر شهر بجنورد
پيامدهاي كالبدي تبديل بجنورد به مركز استان خراسان شمالي
پيامدهاي زيست محيطي تبديل بجنورد به مركز استان خراسان شمالي
پيامدهاي اقتصادي تبديل بجنورد به مركز استان خراسان شمالي
پيامدهاي اجتماعي و جمعيتي تبديل بجنورد به مركز استان خراسان شمالي
چشم‌انداز
معيارهاي برنامه‌ريزي و طراحي
سازمان فضايي و الگوي توسعه کالبدي
کاربري اراضي پيشنهادي
سازمان فضايي پيشنهادي حريم بجنورد
الگوي توسعه پيشنهادي شهر
سوات (SWOT )
SWOT (راهبردهاي تهاجمي)
SWOT (راهبردهاي انطباقي)
SWOT (راهبردهاي اقتضايي)
SWOT (راهبردهاي دفاعي)
اهداف، راهبردها و سیاست های توسعه شهر بجنورد
4- پیشنهادها
بررسي محدوده‌هاي شهر بجنورد
کاربري‌هاي پيشنهادي طرح جامع سال 1378 در حوزه فراگير شهر
کاربري‌هاي پيشنهادي طرح جامع سال 1378 شهر
نظام تقسيمات شهري پيشنهادي
کاربري زمين پيشنهادي
سطوح و سرانه‌هاي پيشنهادي کاربري اراضي شهر بجنورد و مقايسه آن با وضع موجود
کاربري‌هاي پيشنهادي در حريم شهر بجنورد


این فایل با فرمت پاورپوینت در 70 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری (26 اسلاید)


بازنگري در طرح توسعه و عمران


شهر بجنورد


دانلود پاورپوینت


پاورپوینت توسعه و عمران شهری


بازنگري در طرح توسعه و عمران شهر بجنورد


پاورپوینت شهرسازی و معماری


توسعه شهر بجنورد


پاورپوینت طرح توسعه و عمران


بجنورد


پاورپوینت توسعه شهری


توسعه شهری


دا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خلاصه روابط و فرمول های درس ریاضی مهندسی رشته مکانیک

جاذبه های تاریخی میبد و جذب توریست

پاورپوینت درس سوم کتاب علوم پایه ششم (کارخانه کاغذسازی)

بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (حافظه: memory)

پاورپوینت اپیدمیولوژی (مطالعات مداخله‌ای)پاورپوینت مطالعات فرهنگی در بازاریابی بین المللی

پاورپوینت اختلال شخصیتپاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال