دانلود رایگان


سنجش آنلاین پارامتر های کیفی آب - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان سنجش آنلاین پارامتر های کیفی آبتوضیحات:
تحقیق سنجش آنلاین پارامتر های کیفی آب
، در قالب فایل word و در حجم 89 صفحه.

این تحقیق نتیجه تلاش چندین ماه بنده است و شامل موارد زیر می شود: پارامتر های کیفی آب، روش و دستگاه های ازمایشی اندازه گیری انها، سنسور های اندازه گیری آنلاین انها و نحوه عملکرد آنها و ...

بخشی از متن:
امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت، مصرف آب افزیش یافته است ومنابع آب موجود قابل مصرف، درمعرض آلودگی قرارگرفته است.درکشور ما نیز مسئله آلودگی آب از گذشته های بسیار دور وجود داشته وحتی در برخی از مناطق مانع رشد و پیشرفت کشاورزی ،صنعتی وحتی اجتماعی شده است.درگوشه و کنار جهان و کشورما نیاز به آب روزبه روز افزایش می یابد این موضوع نه فقط به خاطر افزایش جمعیت، بلکه برای سایر مصارف بهداشتی نظیر استحمام ،شستشو، صنایع وکشاورزی نیز محتاج اب می باشد. میزان آب درنقاط مختلف کشور تفاوت فراوانی دارد. درمناطقی ازکشور آب فراوان موجود بوده و برعکس در مناطق خشک و کویری دچار کمبود و مسئله تامین آب میباشند. لذا یکی از راه های جبران این کمبود استفاده مجدد و بازفرآوری آب های مصرفی در موارد مختلف می باشد و چون این آب ها پس از مصرف دچار تغییراتی شده اند ، بحث کنترل کیفت و پایش مستمر انها اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

فهرست مطالب:

کلیات
مقدمه
کیفیت آب
پارامتر های مختلف تاثیر گذار در کیفیت آب
شاخص های املاح محلول در اب
مقدار کل مواد محلول درآب (Total Dissolved Solids : TDS)
تعریف
کاربرد TDS
معیار سنجش TDS
تقسیم بندی انواع آب بر اساس مقدار TDS
هدایت الکتریکی اب Electrical Conductivity: EC))
تعریف
عوامل موثر در هدايت الكتريكي
رابطه TDS و هدايت:
پی اچ (PH)
تعریف
نکات مهم
سختی اب hardness))
تعریف
سختي موقت
سختي دائم
سختي کل
معایب سختی
اسیدیته آب
تعریف
6 قلیاییت اب
انواع قلیاییت:
شاخص های مواد معلق در اب
کل مواد جامد معلق در اب ( TSS:(Total Suspended solid
تعریف
منابع جامدات معلق
مضرات اثرات وجود مواد معلق در آب
استانداردTSS
کدورت (turbidity)
تعریف
تقسیم بندی مواد کلوئيدی
منشاء عوامل ايجادکننده کدورت در آب
رنگ ( color unit)
تعریف
شاخص های الودگی های آلی آب
اکسیژن خواهی بیولوژیکی Biological Oxygen Demand: BOD) )
تعریف
اکسیژن خواهی شیمیایی( COD : Chemical Oxygen Demand)
تعریف
کل کربن الی Total Organic Carbon: TOC))
تعریف
شاخص های بهداشتی بودن اب
کلی فرم Coliform group))
روش های اندازه گیری پارامتر های کیفی اب
کل مواد جامد محلول در اب TDS
تجهيزات مورد نياز
روش آزمایش
انتخاب صافي وحجم نمونه
هدایت الکتریکی
مقدمه
تجهيزات مورد نياز
روش آزمون :
پی اچ (ph)
روش محاسبه 30
استفاده از كاغذ PH و معرفهاي آلي نظير متيل اورانژ ، فنل فتالئين
استفاده ازMeter PH
مراحل استفاده از PH متر
اسیدیته اب
تجهيزات مورد نياز
معرفها
روش آزمون
روش آزمون در صورت نياز به تصفيه مقدماتي
سختی
مقدمه ازمایش
روش محاسبه
قلیاییت آب
تجهيزات مورد نياز
روش آزمون
کل مواد جامد معلق TSS و کل مواد جامد محلول TDS
وسایل مورد نیاز:
روش اندازه گیری TSS
اندازه گیری TDS
کدورت
مواد مورد نیاز:
روش آزمایش :
محاسبات:
رنگ
نمونه بر داري ونگهداري آن:
تجهيزات مورد نياز
تهيه استاندارداستوك :
اندازه گيري رنگ نمونه :
اکسیژن خواهی بیولوژیکی BOD
روش مستقیم
اکسیژن خواهی شیمیایی COD
روش تقطيربرگشتي
معرف های مورد استفاده:
روش کار
روش کار برای تهیه شاهد
کلی فرم
تئوری آزمایش:
مواد و وسایل مورد نیاز
روش آزمایش:
حسگرها و ابزارهای پایش لحظه ای منابع آب
مقدمه
اجزا و مفاهیم مرتبط با ایستگاه پایش آنلاین
متدهای نصب سنسورها
استخراجی- extractive
غوطه ور- In situ
متدهای شستشو
سنسور
دیتالاگر، کنترلر
شماتیک کلی سیستمهای پایش لحظه ای
مودم GSM
نمایش یک نمونه داده های آنلاین
بررسی متدهای اندازه گیری
تشریح متد اسپکتروفتومتری
مقدمه:
امواج نورانی:
قوانین جذب نوری
کاربردهای روش اسپکتروفتومتری
منحنی استاندارد
متدهای مختلف اسپکتروقتومتری
موارد مهم در مورد سنسورهای اسپکترومتری
متد کلرومتری
شرکت های معتبر تولید کننده ابزارهای پایش کیفی آب و تولیدات آنها
کمپانی s::can
معرفی کمپانی
محصولات کمپانی
سنسور ها :
سنسور هایSpectrometer
سنسور i::scan
سنسورهای Ionenselective
سنسور های Physical
ترمینال ها
نرم افزار در ترمینال concube
ایستگاه های مانیتورینگextractive
ایستگاه برای اب اشامیدنی
ایستگاه برای فاضلاب
کمپانی chemitec
معرفی کمپانی
محصولات کمپانی
سنسور ها:
سنسور دیجیتال TSS
سنسور هدایت الکتریکی و دما
سنسور اکسیژن محلول
کمپانی HACH-LANGE
معرفی کمپانی
محصولات کمپانی
کمپانی Trios
معرفی کمپانی
محصولات کمپانی
سنسور LISA
سنسور Solitax ts-line
سنسور UVAS
نمونه های از موارد نصب و اجرای ابزار های پایش لحظه ای اب
پایش انلاین شاخصهای کیفی رودخانه ساوانا
نصب و راه اندازی سیستم online خروجی تصفیه خانه فاضلاب شرکت خودروسازی مگاموتورز
نصب و راه اندازی سیستم online خروجی تصفیه خانه نیروگاه
نصب و راه اندازی سیستم online خروجی تصفیه خانه فاضلاب
نصب و راه اندازی سیستم online پایش محیط زیست (رودخانه)
جمع بندی و پیشنهاداتسنجش آنلاین


مانیتورینگ آنلاین آب


سنجش لحظه ای آب


پروزه تخصصی عمران


پروژه تخصصی عمران آب


پارامترهای کیفی اب


سنسور های پایش لحظه ای آب


سنسور های انلاین


پروژه عمران


دانلود تحقیق


تحقیق عمران


دانلود پروژه


پارامترهای کیفی آب


سختي موقت


سختي دا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت (اسلاید) مشکلات یادگیری یا اسپسیفایر

پاورپوینت تاثیر تابلوهای تبلیغاتی بر شهر و روان شهروندان

مبانی نظری فرسودگی کاری

پاورپوینت (اسلاید) آجرکاری

جزوه + فیلم آموزش فیزیک یازدهم تجربی (فصل اول: الکتریسیته ساکن )

پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته

توسعه امکانات بهره گیري از ارتباط ترمینال کانتینري بندري و ترمینال خشک در پسکرانه و اثرگذاري آن بر ر

دانلود نقشه بخش های شهرستان طارم

تحقیق طراحی سیستم اداره برق به زبان VB و SQL

سیستم اعصاب