دانلود رایگان


پاورپوینت (اسلاید) استاندارد های بخش اوژانس - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت (اسلاید) استاندارد های بخش اوژانستوضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته پزشکی با موضوع استاندارد های بخش اوژانس در حجم 39 اسلاید.

بخشی از متن:
بخش خدمات سرپایی بدلیل ایفای نقش درمانی و تشخیصی مستقیم به بیماران دارای اهمیت چند جانبه در بیمارستان است. بخش خدمات سرپایی مهمترین تغذیه ی کننده ی بخش بالینی و بستری بیمارستان است. این بخش مهمترین عامل رفع نیازهای درمانی و تشخیصی در بیمارستان به شمار می آید. بیمارستان هایی که فاقد فعالیت کافی در بهره برداری مطلوب از تخت های بستری، تسهیلات بهداشتی و تشخیصی هستند، باید علت آن را در عملکرد بخش خدمات سرپایی جست وجو کنند.

فهرست مطالب:
مقدمه
سیستم ارجاع ونقش خدمات سرپائی
مشکلات عمده ی عدم هدایت بیمار و فقدان سیستم ارجاع
وظایف بخش سرپایی
استاندارهای بخش اورژانس
سرپرستار بخش
پزشك مقیم
پرستار مسئول شیفت
استاندارد های فضای فیزیکی و تجهیزات
ورودی بخش اورژانس
تریاژ
تجهیزات ضروری تریاژ
اتاق انتظار
اتاق C.P.R
ترالی اورژانس
ایستگاه پرستاریاوژانس


دانلود پاورپوینت


تحقیق رشته پزشکی


استاندارد های بخش اوژانس


خدمات سرپایی


سیستم ارجاع


نقش خدمات سرپائی


فقدان سیستم ارجاع


وظایف بخش سرپایی


استاندارهای بخش اورژانس


پزشك مقیم


بخش اورژانس


تریاژ


ترالی اورژانس


ایستگاه پرستاری


پاورپوینت

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مهارتهای زندگي از ديدگاه قرآن

پاورپوینت (اسلاید) پاتوژنز عفونت باکتریایی

ظرفیت تغییر شکل دیوار برشی کامپوزیت صفحه فولادی پر شده با بتن

پاورپوینت موزه های ترکیه

پاورپوینت (اسلاید) سازه های خشتی و گلی قدیمی

پاورپوینت بررسی معماری مرکز فرهنگی ژان ماری

پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفی

ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا

پاورپوینت تحلیل طراحی ساختمان مرکز درمانی اسپاجو لیلت

نقش توسعه منابع انساني و سرمايه انساني در توسعه اقتصادي سازمان