دانلود رایگان


تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملیتوضیحات:
تحقیق جامع و کامل با عنوان مبانی حقوقی شرکتهای فراملی، در حجم 55 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق.

بخشی از متن:
شرکتهای چند ملیتی مدرن ریشه در تاجران هند غربی و شرقی دارد. این نهادها ندرتاً چند ملیتی و ابزار استعمار بوده اند بهبود حمل و نقل دریایی و برّی و پیدایش اندیشه ی تجارت به پیدایش نمونه های اولیه شرکت های چند ملیتی انجامید. در ورای توجه روز افزون به شرکت های فراملی سه دلیل عمده وجود دارد، اول قاعده ای کهن که از سیاست نشأت می گیرد. تجمیع موفقیت آمیز توسط گونه ای از بازیگران اجتماعی به تلاش از جانب دیگرانی میانجامد که دارای منافع و اهداف گوناگون هستند تا قدرت معارض را سامان دهند. دوم، پاره ای شرکتها خود و حتی صنایعی را که به آن اشتغال دارند رادر معرض آسیب های جدی به حقوق بشر، استانداردهای کار – محیط زیست و سایر موضوعات اجتماعی قرار داده اند. سوم چنین شرکتهایی از ثروت و توانمندیهایی جهانی برخوردارند که به آنها ظرفیت و توانی غیر قابل مقایسه با دولت ها و سازمانهای بین المللی بخشیده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه پیدایش شرکتهای فراملی
محور وحدت در عملکرد فراملی ها
نظریه حقوقی حاکم بر شرکت های فراملی در عرصه حقوق بین المللی
ماهیت شرکتهای فراملی
شخصیت حقوقی شرکتهای فراملی
حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی
محورهای اصلی نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی
مالکیت خصوصی و جایگاه آن در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری
شرکتهای فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست
شرکتهای فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حقوق بشر
شرکت های فراملی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی و حق بر توسعه
شرکتهای فراملی و تجارت آزاد
شرکتهای فراملی و نظریه مسئولیت اجتماعی
اعمال صلاحیت های فراملی مقرراتی برای تضمین تبعیت از حقوق بشر
شرکتهای فراملی و کد رفتاری
شرکتهای فراملی و حقوق بین المللی کار
حقوق کار در عرصه بین الملل
استانداردهای حقوق کار و تجارت آزاد
دستور العمل های رفتاری و استانداردهای حقوق کار
منابعدانلود تحقیق


مبانی حقوقی شرکتهای فراملی


تاریخچه پیدایش شرکتهای فراملی


ماهیت شرکتهای فراملی


شخصیت حقوقی شرکتهای فراملی


حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی


شرکتهای فراملی و تجارت آزاد


شرکت فراملی


نظریه مسئولیت اجتماعی


حقوق کار در عرصه بین الملل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه توانمندسازی با کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه کارکنان

حل مسائل فصل 3 مقاومت مصالح تیموشنکو بخش پیچش-تغییر شکلهای پیچشی - لوله های مدور

پاورپوینت ایستگاه تقلیل فشار گاز

شیت تحلیل فضای شهری - خیابان ناصر خسرو

پاورپوینت تاثیر شهر و شهرنشینی بر محیط زیست

پاورپوینت (اسلاید) رتروترانسپوزان ها و کاربرد آنها

تحقیق طراحی سیستم اداره برق به زبان VB و SQL

پاورپوینت (اسلاید) تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی

پاورپوینت (اسلاید) درآمد، هزینه، سود و زیان غیرعملیاتی

پاورپوینت (اسلاید) تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی