دانلود رایگان


مقاله ترجمه شده 2016: سلول های بنیادی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده 2016: سلول های بنیادیتوضیحات:مقاله ترجمه شده با عنوان درمان بیماری عروق محیطی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های پیش ساز اندوتلیال، در قالب فایل word و در حجم 12 صفحه، بهمراه فایل pdf اصل مقاله به زبان انگلیسی.

عنوان انگلیسی مقاله:Stem cell-based therapies to promote angiogenesis in ischemic cardiovascular disease

سال چاپ: 2016محل انتشار:Am J Physiol Heart Circ Physiol

بخشی از ترجمه:آساهارا و همکارانش در ابتدا نشان دادند که سلول های پیش ساز اندوتلیال CD34+ برگرفته از PB با دیواره های رگی مویین میزبان در هم آمیخته و مویرگ هایی را در عضو های ایسکمی موش و خرگوش های مشتق از خود ایجاد کردند. شینتای و همکارانش به مدارک و شواهدی دست یافتند که نشان می دهد سلول های تک هسته ای برگرفته از مغز استخوان باعث گسترش ایجاد رگهای جدید در یک مدل HLI خرگوش شد و این کار با انگیزش رگهای جنبی و وفور خون به انجام رسید. کوبایاشی و همکارانش از یک مدل HLI خرگوش مشابهی استفاده کرده و به مطالعه اثر انتقال ژن Ang-1 با اعمال سلول های تک هسته ای برگرفته از مغز استخوان با دز پایین پرداختند. در این مطالعه، محققان بهبود قابل توجهی در امتیاز «رگ سازی»، افزایش چگالی مویرگ، افزایش فشار اکسیژن وراپوستی و کاهش زخم های پوستی مشاهده کردند. امتیاز رگ سازی عبارتست از تحلیل کمی توسعه رگ جنبی از پوسته های آنژیوگرام. این امتیاز غالبا در قالب نسبت مقاطع گذر کرده رگها به تعداد مقاطع در ناحیه استخوان ران مورد محاسبه قرار می گیرد. علاوه براین، جئون و همکارانش اثر درمان های رگ سازی با انجام فرایند پیوند سلول های تک هسته ای برگرفته از مغز استخوان و همچنین با تحرک سلول های پیش ساز اندوتلیال را در یک مدل HLI موش مطالعه کردند.بر طبق گزارش این محققان، افزایش چگالی رگ های کوچک و بیان بیشتر bFGF و VEGF در زمان انجام پروسه درمانی مشاهده شد. ژانگ و همکارانش به هنگام استفاده از سلول های تک هسته ای برگرفته از مغز استخوان در موش های دارای ماهیچه اسکلتی ایسکمیایی به افزایش مشابهی در چگالی جنبی و میزان جریان خون دست پیدا کردند.
فهرست مطالب:مقدمهانواع سلول های بنیادی و پیش ساز
سلول های تک هسته ای
سلول های پیش ساز اندوتلیال
سلول های بنیادی مزانشیمی
سلول های بنیادی چندظرفیتی
سازوکار استفاده از سلول های بنیادی
بیماری عروق محیطی
مطالعات پیش بالینی برای درمان بیماری عروق محیطی با استفاده از سلول های بنیادی
آسیب سلول های قلبی
ترجمه بالینی درمان با سلول های بنیادی
روش های ارتقای قابلیت درمانی سلول های بنیادی
نتیجه گیری و رویکردهای آیندهسلول های بنیادی


دانلود مقاله ترجمه شده


سلول های بنیادی مزانشیمی


سلول پیش ساز اندوتلیال


سلول های تک هسته ای


زخم های پوستی


امتیاز رگ سازی


اندوتلیال


رگ سازی


مغز استخوان


رگهای جنبی


مقاله پزشکی


پروسه درمانی


سلول پیش ساز اندوتلیال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت (اسلاید) بیوگرافی و آثار زاها حدید

تحقیق بررسی روش های حل صریح و ضمنی

جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر 96-95

پاورپوینت ایمنی، حفاظت و اجرا در کارگاههای ساختمانی

شیت تحلیل فضای شهری - خیابان ناصر خسرو

پاورپوینت بازاريابی و مديريت بازار

پاورپوینت (اسلاید) رتروترانسپوزان ها و کاربرد آنها

پرسشنامه سنجش روابط عاطفی اینترنتی (برقی ایرانی و همکاران، 1394)

گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش

پاورپوینت تحلیل کافی شاپ گروه معماری Boscardin Corsi